Motion Study

Met een Motion analyse kan een beweging worden geanalyseerd. De benodigde  krachten voor deze beweging kunnen worden bepaald.

 

Als de bewegingen en krachten zijn bepaald kan hiermee de belasting op onderdelen worden vastgesteld en gebruikt worden in sterkte berekeningen.